ثبت و یا تقاضا ملک

آخرین املاک ثبت شده

ویلایی شهرک مقدادی،خیابان اردیبهشت ۱۱۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
510,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی :حاجیلر قلعه 156متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
156 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی نورخان آباد 76زمین 115بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان اطراف مدرس واحد ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
450,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان کلید اول محدوده آزادگان ۱۲۰ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
768,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی بر خیابان شریعتی شرقی ١۶٢.۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
162 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان گردان مرزی ١٠٧متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
107 متر مربع
481,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان آرش شرقی ٩٠متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی 105 متر شهرک خسروی

گنبد
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
393,750,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی قدیمی بر خیابان کمینه 200 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی نامجو 175 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان ۸۰ متری بلوار مدافعین

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان ۱۶۵ متری استخر بلوار دانشجو

گنبد
آپارتمان برای فروش
165 متر مربع
870,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان کوی اندیشه_بنیاد مسکن 60متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
60 متر مربع
170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان امام رضا کوچه های خوب ۱۲۰ متر زمی

گنبد
ویلایی برای فروش
120 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان ۸۵متری بلوار دانشجو

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان دور دریاچه مصنوعی 115متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
828,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی. خیابان شهدای شرقی.پشت سنگ فروشی نوعی. 145متربنا.

گنبد
ویلایی برای فروش
145 متر مربع
950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروش ۱۲۰متر نزدیک سرابی

گنبد
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بر امام خمینی شمالی.نبش ستارقرنجیک ۸۵متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی ملک الشعرا 85متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
493,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان علوی بعداز ایستگاه تاکسی کوچه بن ب

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی 17 شهریور غربی انتهای بلوار سینا داخل کوچه 280 مت

گنبد
ویلایی برای فروش
280 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی 17 شهریور غربی انتهای بلوار سینا داخل کوچه 250 مت

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بر خیابان خیام جنوبی 72 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
72 متر مربع
417,600,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی میدان بسیج کوچه دبیرستان شهید اسودی ۸۵

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
380,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان دور میدان ترمینال 85 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خ شریعتی شرقی زمین 175 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
962,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی مقدادی شهرک کوثر ۲۴۶ متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
246 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خ ملت ۲۰۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی شهرک مقدادی خ ۱۶متری اردیبهشت ۱۰۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خیابان جهان آرا بعد بلوار سینا ۲۵۰متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش