ثبت و یا تقاضا ملک
آی منزل مغازه و تجاری فروش مغازه تجاری زیتون 3
مغازه تجاری زیتون 3
٠٩١١٣٧۵****
٠٩١١٣٧۵١٠۴٩
18 متر مربع
مغازه و تجاری
فروش
گرگان ، مسکن مهر سعد آباد
153,000,000 تومان
مغازه تجاری زیتون 3

توضیحات

مغازه در موقعیت عالی جزو پروژه تجاری مسکن مهر سعد آباد (زیتون٣) بهترین موقعیت سرمایه گذاری

املاک مشابه

مغازه تجاری زیتون 3

گرگان مسکن مهر سعد آباد
مغازه و تجاری برای فروش
18 متر مربع
153,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

تجاری مسکونی

گرگان خیابان 5 آذر
مغازه و تجاری برای فروش
100 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

املاک ویژه

65 متر آپارتمان خ ملل

گرگان
آپارتمان برای فروش
65 متر مربع
325,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

97 متر آپارتمان خ سرخواجه کلید اول

گرگان
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
435,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

286 متر ویلایی گرگان شهرک حافظ

گرگان
ویلایی برای فروش
286 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ هفته پیش

زمین کوی طبیعت ۹۵متر

گرگان
زمین مسکونی برای فروش
95 متر مربع
256,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

101 متر آپارتمان در 5آذر

گرگان
آپارتمان برای فروش
101 متر مربع
343,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ماه پیش
بعدی قبلی
کانال تلگرام آی منزل شهر

مشاوران املاک ویژه