ثبت و یا تقاضا ملک

املاک آپارتمان - فروش

آپارتمان فروشی مدرس ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان مابین خیام جنوبی و حافظ جنوبی 40 84 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
84 متر مربع
370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۱۱۸ متری دانش جنوبی

گنبد
آپارتمان برای فروش
118 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۶۸ متری خیابان شریعتی شرقی

گنبد
آپارتمان برای فروش
68 متر مربع
350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان سرابی ۸۰ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی متراژ 52 متر مجتمع صدف

گنبد
آپارتمان برای فروش
52 متر مربع
175,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان سرابی 117متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
117 متر مربع
702,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی واحد‌های بازرگانی 90متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
270,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان دانش جنوبی 102متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
102 متر مربع
459,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان ملک الشعرای بهار ۱۱۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ملک الشعرا ⁦⁩ 115 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان شهرک صدف 65 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
65 متر مربع
200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی ۹۷متری خیابان سرابی،

گنبد
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
533,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان کوی اندیشه لاله ۷ ۸۸متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
88 متر مربع
395,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان شکوفه(بابایی) 52 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
52 متر مربع
208,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان براصلي خ شکوفه 76 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
76 متر مربع
360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی مسکن مهر پیر حاجی ۷۵متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۸۵ متری طبقه اول گلشن شرقی

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
382,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۷۰ متر سرابی

گنبد
آپارتمان برای فروش
70 متر مربع
280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۱۳۰متری خ مدرس قائم شمالی

گنبد
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان دریاچه کوچه پشتش 92 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
92 متر مربع
322,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی ملت شمالی _ 92 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
92 متر مربع
423,200,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان امام خمینی ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان حوالی مدرس ۱۳۰متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان بهترین نقطه ملک الشعرا ۷۵ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان 80 متری، (کوی روحی)

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

اپارتمان خ خيام جنوبي ٦٥متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
65 متر مربع
260,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان بلواردانشجوبرآذربایجان شرقی ۱۲۵متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
687,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان اشرفیون ۸۰متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
425,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان جنب غربی فلکه سینا بر خیابان ۳۰متری ۱۲۶ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
126 متر مربع
693,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان در بر خیابان امام خمینی شمالی, 110 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
605,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان بلوار دانشجو خ پیام ۷۲ متــر

گنبد
آپارتمان برای فروش
72 متر مربع
360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش