ثبت و یا تقاضا ملک

املاک ویلایی - فروش

ویلایی ۹۵ متری شهدای شرقی

گنبد
ویلایی برای فروش
95 متر مربع
370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی فروشی خ شهدای شرقی کوچه عطری داخل فرعی زمین ۹۵مت

گنبد
ویلایی برای فروش
95 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی خ رسالت ۱۷۱متر

گنبد
ویلایی برای فروش
171 متر مربع
280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی در حال ساخت خیابان غزالی 180 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی مسکونی بهار بعد از خیام کوچه بن بست ۲۱۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
215 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی محدوده دانش جنوبی 180متر

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی ۱۴۵ متر عرصه خیام جنوبی

گنبد
ویلایی برای فروش
145 متر مربع
745,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی شهرک مقدادی خ اردیبهشت 109 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
109 متر مربع
520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی کوچه های اروندرود،سیاوش ۹۰ مترزمین

گنبد
ویلایی برای فروش
90 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی طالقانی7 158 متری

گنبد
ویلایی برای فروش
158 متر مربع
948,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی در بلوار آزادی کوچه های به سمت سبلان ویلایی 288م

گنبد
ویلایی برای فروش
288 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۶ ساعت پیش

ویلایی بهارستان،ارغوان ۲۱۴ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
214 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٩ ساعت پیش

ویلایی فروشی خیابان فجر....صارمی ۱۳۵متر

گنبد
ویلایی برای فروش
135 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٠ ساعت پیش

ویلایی فروشی بلوار امامزاده داخل کوچه ۱۳۲ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
132 متر مربع
490,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٠ ساعت پیش

ویلایی فروشی یوسف آباد ۱۱۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی فروشی ارمی آباد نزدیک به اصلی ۱۰۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی بین بخارائیان و اروندرود،داخل کوچه 153مترزمین

گنبد
ویلایی برای فروش
153 متر مربع
350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی خیابان علوی داخل کوچه ۱۲۰زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
120 متر مربع
420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی خیابان گلشن شرقی متراژ زمین ۲۳۶

گنبد
ویلایی برای فروش
236 متر مربع
800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی خیابان گلشن شرقی داخل کوچه ۶متری متراژ ۳۴۰

گنبد
ویلایی برای فروش
340 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی خیابان گلشن شرقی متراژ زمین ۲۱۷

گنبد
ویلایی برای فروش
217 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی خ فجر 135 زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
135 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی خیام جنوبی 200 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی ،شهرک اندیشه داخل کوچه عرصه180متر

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١٢ ساعت پیش

ویلایی ۱۱۲ متر ۳ دانگ بر خیابان علوی

گنبد
ویلایی برای فروش
112 متر مربع
195,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی نامجو جنوبی،محدوده 3 راه دادگستری 175 مترزمین

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان فجر ۱۱۰ متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان کمینه ۸۵ متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
85 متر مربع
350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان گلشن شرقی داخل کوچه ۶متری متراژ ۳۴۰

گنبد
ویلایی برای فروش
340 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی خ شهدا شرقی 300 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی انتهای سعدی شمالی خیابان ۱۶ متری ۱۷۴متر

گنبد
ویلایی برای فروش
174 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی 175متر بهارستان،خ گلستان

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش