ثبت و یا تقاضا ملک

املاک آپارتمان

مغازه در چهارراه میدان

گرگان اول خیابان شهیدرجایی
آپارتمان برای فروش
15 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ ماه پیش