ثبت و یا تقاضا ملک

املاک مغازه و تجاری

مغازه تجاری زیتون 3

گرگان مسکن مهر سعد آباد
مغازه و تجاری برای فروش
18 متر مربع
153,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

تجاری مسکونی

گرگان خیابان 5 آذر
مغازه و تجاری برای فروش
100 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش