ثبت و یا تقاضا ملک

املاک آپارتمان

آپارتمان فروشی خ ملک الشعرا کوچه ۱۷ طبقه اول ۱۰۰متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
580,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ملک الشعرا ۹۷ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
562,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروش ۱۲۰متر بر شهید رمضانی

گنبد
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
720,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان ملک الشعرا 13 110 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
627,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان دور میدان ترمینال ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان دور میدان ترمینال ۸۲متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
82 متر مربع
490,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان آرش شرقی ٩٠متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان پشت دریاچه مصنوعی ١٠٢متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
102 متر مربع
430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان کوی اندیشه ، ۶۱متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
61 متر مربع
165,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ترمینال خیابان فجر فرعی سوم 55متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
55 متر مربع
230,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی خ منوچهری رو به نما ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
493,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی خ منوچهری رو به نما ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
493,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۷۰ متر ملک الشعرا کوچه ۱۵

گنبد
آپارتمان برای فروش
70 متر مربع
370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان بلواردانشجو 93 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان 17شهریورغربی.دور فلکه ترمینال. 85متری.

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان دانش جنوبی 82.5 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
82 متر مربع
390,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان دلگشا جنوبی ۸۶ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
86 متر مربع
330,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان اطراف مدرس واحد ۸۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
450,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان کلید اول محدوده آزادگان ۱۲۰ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
768,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان گردان مرزی ١٠٧متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
107 متر مربع
481,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان آرش شرقی ٩٠متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی 105 متر شهرک خسروی

گنبد
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
393,750,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان ۸۰ متری بلوار مدافعین

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان ۱۶۵ متری استخر بلوار دانشجو

گنبد
آپارتمان برای فروش
165 متر مربع
870,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان کوی اندیشه_بنیاد مسکن 60متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
60 متر مربع
170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان ۸۵متری بلوار دانشجو

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان دور دریاچه مصنوعی 115متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
828,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروش ۱۲۰متر نزدیک سرابی

گنبد
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بر امام خمینی شمالی.نبش ستارقرنجیک ۸۵متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی ملک الشعرا 85متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
493,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بر خیابان خیام جنوبی 72 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
72 متر مربع
417,600,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی میدان بسیج کوچه دبیرستان شهید اسودی ۸۵

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
380,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش