ثبت و یا تقاضا ملک

املاک آپارتمان

آپارتمان اوایل کوی اندیشه 79 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
79 متر مربع
440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان بلوار دانشجو ۲۰متری شقایق ۱۱۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان آزادگان ۱۱۴ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
114 متر مربع
855,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی خیابان منوچهری ۷۴ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
74 متر مربع
470,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان فروشی خ طالقانی غربی 90 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بر خیابان شریعتی شرقی 131 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
131 متر مربع
772,900,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان :بر گلشن شرقی ۸۱متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
81 متر مربع
405,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بر خ اذربایجان 105 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان خیابان نامجو 40 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
40 متر مربع
248,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان طالقانی شرقی 95 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
95 متر مربع
621,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان تقی آباد 88 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
88 متر مربع
340,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان بلوار دانشجو خیلبان آذربایجان ۹۵متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
95 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان مختوم شمالی بین چهاراه دارای و مختوم داخل کوچ

گنبد
آپارتمان برای فروش
78 متر مربع
560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان خیابان منوچهری بنا 80 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان خیام جنوبی نرسیده به پارک گلها متراژ ۱۰‌۲م

گنبد
آپارتمان برای فروش
102 متر مربع
650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان آذربایجان کوچه عطری 4 125 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
812,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان هلال احمر 106 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
106 متر مربع
689,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان کوی اشرفیون به دلگشای جنوبی 93 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان خیابان سرابی متراژ بنا 82

گنبد
آپارتمان برای فروش
82 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان کوی اندیشه ۶۳متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
63 متر مربع
230,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان خ اذربایجان 105 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان فروشی خیابان مدرس، ٨٨ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
88 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان سرابی خیابان شکوفه ⚡️واحد های 75 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان فروشی خ خیام شمالی 82 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
82 متر مربع
520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان آزادگان 79 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
79 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان خیابان سرابی نرسیده به بلوارمرزبان ۱۰۷متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
107 متر مربع
588,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان ۶۵ متری، خیابان شکوفه

گنبد
آپارتمان برای فروش
65 متر مربع
395,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان بر اصلی خ آذربایجان 93متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان خیابان شریعتی شرقی ۸۳ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
83 متر مربع
570,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان. بلوار دانشجو.خیابان آذربایجان. 110متر.

گنبد
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان. ۱۵۵ متر. کوی جهاد

گنبد
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
1,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان بر خیابان حافظ جنوبی ۱۰۳متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
103 متر مربع
669,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش