ثبت و یا تقاضا ملک

املاک آپارتمان

آپارتمان خیابان سرابی خیابان امام رضا متراژ 73متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
73 متر مربع
335,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴٢ دقیقه پیش

آپارتمان کوی اندیشه، ،پشت به نما ۱۰۰متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴۴ دقیقه پیش

آپارتمان ۱۰۵متری خ بعثت

گنبد
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
388,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴۶ دقیقه پیش

آپارتمانی فروشی محدوده ایستگاه گرگان 87متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
87 متر مربع
280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴٨ دقیقه پیش

آپارتمان مسکن مهر پیر حاجی 75 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴٨ دقیقه پیش

آپارتمان خیابان ملک الشعرا متراژ ۹۰ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
423,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵٠ دقیقه پیش

آپارتمان ۱۷ شهریور غربی ۸۶ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
86 متر مربع
320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵٣ دقیقه پیش

آپارتمان شهرک بخارائیان متراژ ۷۱ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
71 متر مربع
298,200,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵۴ دقیقه پیش

آپارتمان بلواردانشجو 140متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵۵ دقیقه پیش

آپارتمان خ دانش جنوبی 88 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
88 متر مربع
300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵٩ دقیقه پیش

آپارتمان 95متری وحدت وشریعتی شرقی

گنبد
آپارتمان برای فروش
95 متر مربع
380,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ساعت پیش

آپارتمان بر بلوار آزادی ۸۰ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
328,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ساعت پیش

آپارتمان کوی اندیشه مجتمع فرهنگ متراژ ۸۴ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
84 متر مربع
235,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ساعت پیش

آپارتمان فلکه سینا اول خ رازی 96 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
96 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ساعت پیش

تقاضا ملک

گنبد سمت یادبود تا جامی
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
1,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

آپارتمان مسکن مهر پیر حاجی ۷۵متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
155,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان محدوده میدان ترمینال ۹۵متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
95 متر مربع
361,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان فروشی بر خیابان آذربایجان بین ملک الشعرا ودل

گنبد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان فروشی کوی اندیشه بنیاد مسکن ۵۷ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
57 متر مربع
180,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان بر بلوار آزادی 80 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
295,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان خ رودکی 97متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان محدوده شیرودی سیدقطب 85متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان خ دانش جنوبی 88 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
88 متر مربع
300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان محدوده بلوار دانشجو 100 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان خیام جنوبی ۸۰ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
335,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان بلواردانشجو خیابان رسالت 93متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
427,800,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان مجتمع آسمان (سرابی خ امام رضا چهار راه اول سم

گنبد
آپارتمان برای فروش
63 متر مربع
230,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

آپارتمان بلوار دانشجو خیابان پیام متراژ ۱۰۳متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
103 متر مربع
504,700,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

خونه شیک در بابایی شکوفه

گنبد داخل شهر
آپارتمان برای فروش
52 متر مربع
230,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵ روز پیش

فروشی آپارتمان کوی جهاد

گنبد گنبدکوی جهادکوچه نهم
آپارتمان برای فروش
78 متر مربع
330,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ هفته پیش

آپارتمان 75 متری آرش شرقی

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ هفته پیش

آپارتمان دریاچه مصنوعی روبروی دانشگاه علمی کاربردی ۱۰

گنبد
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ هفته پیش