ثبت و یا تقاضا ملک

املاک آپارتمان

آپارتمان خ خیام جنوبی 80 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
80 متر مربع
710,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٢ ساعت پیش

آپارتمان نامجو شمالی متراژ ۹۳ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
795,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٢ ساعت پیش

آپارتمان خ مدرس 85 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

آپارتمان خيابان جهان ارا ٧٣متري

گنبد
آپارتمان برای فروش
73 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

آپارتمان کوی اندیشه خیابان لاله 85 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان انتهای خیابان خیام شمالی 82 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
82 متر مربع
650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خ طالقانی شرقی کوچه شهرداری 92 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
92 متر مربع
770,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان سرابی ، اول اروندرود ، پارک اروند رود م

گنبد
آپارتمان برای فروش
136 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان شهدای شرقی 120 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان مسکن پیر حاجی 75 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
317,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان‌ مجتمع صدف پشت دانشگاه آزاد ۶۵ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
65 متر مربع
320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان کوی اندیشه 85 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
530,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان محدوده آزادگان ۱۰۰ متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ابارتمان 100متری بلوار دانشجو داخل اذربایجان

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
760,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان بعثت غربی ۹۸متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
98 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان شهدای شرقی نزدیک خیابان امام خمینی

گنبد
آپارتمان برای فروش
88 متر مربع
720,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی آزادی ۹۷متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان مسکن مهر تقی آباد 85 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
380,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان بلواردانشجو محدوده استخر 94متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
94 متر مربع
705,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان انتهای بلوار آزادی ۹۳ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
730,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان محدوده خیابان سرابی ۱۰۰ متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان شهرک بخاراييان 93 متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
511,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی مسکن مهرپیرحاجی زیربنا 75متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان آزادگان 100 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ۱۴۳متر خیابان آذربایجان

گنبد
آپارتمان برای فروش
143 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان فروشی جامی شرقی 87متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
87 متر مربع
783,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان گلشن شرقی متراژ ۶۵

گنبد
آپارتمان برای فروش
65 متر مربع
350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان ملک الشعرا 75متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان : ملک الشعرا 103 متر

گنبد
آپارتمان برای فروش
103 متر مربع
920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان 83 متری خیام 14

گنبد
آپارتمان برای فروش
83 متر مربع
705,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خيابان سپهبد قرني ٩٠متري

گنبد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
675,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

آپارتمان خیابان هنر . مجتمع امیر کبیر 100متری

گنبد
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش