ثبت و یا تقاضا ملک

املاک ویلایی

ویلایی کلید اول گدم آباد خیابان وحدت 115 زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣۶ دقیقه پیش

ویلایی فجرجنوبی اول صاحب زمان زیربنا260متر

گنبد
ویلایی برای فروش
260 متر مربع
970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣٧ دقیقه پیش

ویلایی ۲۰۰بنا سه راه فرودگاه، کوچه طاهری

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴٠ دقیقه پیش

ویلایی پلی حاجی.ابن سینا زمین 200متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴١ دقیقه پیش

ویلایی خیابان صاحب الزمان 365 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
365 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴٢ دقیقه پیش

ویلایی خیام جنوبی ۱۶۰ متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
160 متر مربع
560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴۴ دقیقه پیش

ویلایی شهرک بهارستان خیابان گلستان خیابان ارکیده ۱۷۵

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
690,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴۶ دقیقه پیش

ویلایی خیابان خواجه عبدالله انصاری زمین 200 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۴٧ دقیقه پیش

ویلایی شهرک بهارستان خ نیلوفر ۱۲۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
120 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵١ دقیقه پیش

ویلایی طالقانی شرقی ۲۱۲متر

گنبد
ویلایی برای فروش
212 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵٣ دقیقه پیش

ویلایی ۲۰۰ متر زمین دلگشای جنوبی

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,130,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵۵ دقیقه پیش

ویلایی فجر جنوبی 250 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵٧ دقیقه پیش

ویلایی 200 متر بیست متری دانشگاه،اندیشه جنوبی

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی فجر کوچه ۸ ۱۵۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی فروشی ۱۸۰متر دانش جنوبی

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی شهرک بهارستان ۱۲۲ متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
122 متر مربع
600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی جامی غربی ۱۷۸متر عرصه

گنبد
ویلایی برای فروش
178 متر مربع
700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خ اذربایجان 128 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
128 متر مربع
460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی انتهای خیابان کسری 115 متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان سبلان 300متر

گنبد
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی بلوارتقی اباد ڪوچه دڪتر امینی ۱۸۶ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
186 متر مربع
530,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی دوبلکس ۲۰۰متر زمین ۲۰متری نئوپان

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی رسالت.نبش کوچه ۲۶ 170 متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
170 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی شهرک فرهنگیان 156 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
156 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی انتهای خالدنبی.رسالت 130متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
130 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی شهرک فرهنگیان 156 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
156 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی ۱۴۰متر بنا خ انصاری داخل کوچه .

گنبد
ویلایی برای فروش
140 متر مربع
525,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی ۱۷ شهریور غربی ۱۵۰ متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی .خیابان فجر جنوبی..اول فجر داخل کوچه.صدوپنجاه مت

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
770,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان فردوسی 260 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
260 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان راهنمایی بر اصلی(محدوده بلوار سینا) 250 مت

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی ۱۲۵متر شهرک بهارستان میدان مسجد

گنبد
ویلایی برای فروش
125 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش