ثبت و یا تقاضا ملک

املاک ویلایی

ویلایی خ استادشهریار ابتدای غزالی 135متر

گنبد
ویلایی برای فروش
135 متر مربع
950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی خ آرش شرقی 200متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی انتهای خیابان شیروی (سید قطب) ١٢۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
125 متر مربع
670,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی انتهای ارش شرقی خ خدایوسفی کوچه های سمت خ فرودگا

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
580,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی پلی حاجی کلید اول ۱۲۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
120 متر مربع
395,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی کوی اندیشه ۱۸۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان فجر _ کوچه پشت مدرسه کمیل _ از ساختمان ها

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی بلوار آزادی ۱۵۰ متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان فجر، پشت باشگاه، کوچه روزی ۱۳۰ مترمربع

گنبد
ویلایی برای فروش
130 متر مربع
540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی بیست متری شقایق(مدافعان حرم) ۲۱۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
210 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی گلشن شرقی . 345 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
345 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی :بلوار سینا_خیابان شیرودی ۱۱۵متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی گدم آباد_خیابان آزادی ۱۰۰متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی گدم آباد_خیابان فتاح ۱۰۰متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان طالقانی شرقی روبروی اموزش و پرورش

گنبد
ویلایی برای فروش
206 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی شهرک مقدادی،خیابان اردیبهشت ۱۱۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
510,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی :حاجیلر قلعه 156متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
156 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی نورخان آباد 76زمین 115بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی بر خیابان شریعتی شرقی ١۶٢.۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
162 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی قدیمی بر خیابان کمینه 200 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی نامجو 175 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان امام رضا کوچه های خوب ۱۲۰ متر زمی

گنبد
ویلایی برای فروش
120 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی. خیابان شهدای شرقی.پشت سنگ فروشی نوعی. 145متربنا.

گنبد
ویلایی برای فروش
145 متر مربع
950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی خیابان علوی بعداز ایستگاه تاکسی کوچه بن ب

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی 17 شهریور غربی انتهای بلوار سینا داخل کوچه 280 مت

گنبد
ویلایی برای فروش
280 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی 17 شهریور غربی انتهای بلوار سینا داخل کوچه 250 مت

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خ شریعتی شرقی زمین 175 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
962,500,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی مقدادی شهرک کوثر ۲۴۶ متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
246 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خ ملت ۲۰۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی شهرک مقدادی خ ۱۶متری اردیبهشت ۱۰۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خیابان جهان آرا بعد بلوار سینا ۲۵۰متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی شیرودی زمین 110متری

گنبد
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
490,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش