ثبت و یا تقاضا ملک

املاک ویلایی

ویلایی خ ملت 200 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٢ ساعت پیش

ویلایی خ خیام جنوبی (پارک لاله) 140 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
140 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٢ ساعت پیش

ویلایی بر خیابان یادبود غربی ۲۰۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

ویلایی خ فجر ۲۵۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
1,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

ویلایی سرابی ۳۰۸ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
308 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

ویلایی واقع در خیابان شهدا، 180 متری

گنبد
ویلایی برای فروش
182 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

ویلایی 305 متر واقع در خیابان گلشن غربی.

گنبد
ویلایی برای فروش
305 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢٣ ساعت پیش

ویلایی 17 شهریور غربی 250 متری

گنبد
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
2,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی خ آذربایجان ۲۰۹متر

گنبد
ویلایی برای فروش
209 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان گلشن غربی کوچه فردوسی 305 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
305 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی بهارستان خ ۱۸ متری بوستان ۱۵۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی شهرک خسروی ۱۸۰ متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی دوطبقه خ فجرشمالی 140 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
140 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان جعفربای زمین ۱۱۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
590,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی کوچه اتحاد و اشرفیون زمین203متر

گنبد
ویلایی برای فروش
203 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان فجر _ خ صارمی 130 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
130 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی :17شهریور 260متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
260 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی مقدادی زیربنا ۱۱۵متر

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان گردانمرزی 200 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان ملت.داخل فرعی. 211متر

گنبد
ویلایی برای فروش
211 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی کلید اول ازطرف حلال احمر،اوایل خ فجر ۲۰۰متر،

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی ۱۰۰ مترزیربنا شیک ومرتب شریعتی شرقی

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی بلوار مدافع حرم و بیست متری شقایق 270 متری

گنبد
ویلایی برای فروش
270 متر مربع
2,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی فروشی محدوده شریعتی ۲۹۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
290 متر مربع
970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان فجر جنوبی بنا ۱۹۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
190 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی دلگشای جنوبی،ظفر ۲ ۲۰۰متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیام جنوبی ۱۳۴متر

گنبد
ویلایی برای فروش
134 متر مربع
1,340,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان دلگشای جنوبی متراژ زمین 137

گنبد
ویلایی برای فروش
137 متر مربع
960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان فجر شمالی دو طبقه هر کدام 70متری

گنبد
ویلایی برای فروش
140 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی شهرک فرمانداری ۱۲۵متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
125 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی خیابان صاحب الزمان ۳۵۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
350 متر مربع
1,495,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش

ویلایی شهرک فرهنگیان 268 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
268 متر مربع
2,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ روز پیش