ثبت و یا تقاضا ملک

املاک ویلایی

ویلایی خیابان فجر شمالی بنا ۱۸۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی. بهارستان. ۱۰۰ مترزمین.

گنبد
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی کوچه های بلوار سینا زمین115متری

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی کوی جهاد بنا ۱۵۰ متر مربع

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی رسالت _ خ رجاء 185 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
185 متر مربع
980,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی شهرک بهارستان ۱۳۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
130 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی اروندرود کوچه..ـ ۲۰۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی بر خیابان نهر اقدم 196 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
196 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی شهرک فرمانداری 125متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
125 متر مربع
630,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خیابان خیام شمالی خیابان بهار ۲۲۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
220 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی دلگشای جنوبی کوچه 20 زمین 200 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خیابان ۲۰ متری مبعث زمین۱۹۲ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
192 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی فروشی شهرک بخارائیان زمین ١٩۵ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
195 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی کوی اندیشه خیابان لاله 200متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
200 متر مربع
1,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خ گلشن شرقی داخل کوچه زمین۲۳۶ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
236 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ روز پیش

ویلایی خیابان سعدی شمالی ۱۸۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان رسالت. موکب الاسلام. ۱۵۰ متر

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
660,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی محدوده شریعتی ۲۹۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
290 متر مربع
770,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی شهرک مقدادی ۱۴۰ متر زیر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
140 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خ دلگشا جنوبی کوچه ۲۲ متراژ ۳۰۰متر

گنبد
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی بلوار جهاد داخل کوچه 170بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
170 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان صاحبالزمان&فجر حدودا 175متر

گنبد
ویلایی برای فروش
175 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی دوبلکس فروشی یوسف آباد ۱۱۵متر

گنبد
ویلایی برای فروش
115 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان غزالی _ کوچه 13 450 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
450 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی شهرک بهارستان خیابان ترنج داخل کوجه 105 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
105 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان بلال حبشی 125 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
125 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی فروشی بهارستان ۱۴۰ متری

گنبد
ویلایی برای فروش
140 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی خیابان خیام تقاطع گلشن 240 متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
240 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی انتهای خیام جنوبی ابتدای جهاد 145 متر

گنبد
ویلایی برای فروش
145 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی میدان بسیج_داخل کوچه متراژ بنا130متر

گنبد
ویلایی برای فروش
130 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

ویلایی شهرک مقدادی 150 متر بنا

گنبد
ویلایی برای فروش
150 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵ روز پیش

ویلایی خیابان ۲۰ متری مبعث ۱۸۰ متر زمین

گنبد
ویلایی برای فروش
180 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ۵ روز پیش