ثبت و یا تقاضا ملک

املاک مغازه و تجاری

زمین تجاری فروشی در روستای کاکا

گنبد روستای کاکا
مغازه و تجاری برای فروش
45 متر مربع
90,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

26متر تجاری پاساژ طباطبایی

گنبد پاساژ طباطبایی
مغازه و تجاری برای فروش
26 متر مربع
250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

سرقفلی

گنبد پاساژ خیام شمالی
مغازه و تجاری برای فروش
19 متر مربع
120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ ماه پیش