ثبت و یا تقاضا ملک

املاک مغازه و تجاری

مغازه طبقه دوم بازار روس

گنبد بازار روس ها
مغازه و تجاری برای فروش
31 متر مربع
220,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

پاساژ طباطبایی

گنبد
مغازه و تجاری برای فروش
26 متر مربع
325,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش