ثبت و یا تقاضا ملک

املاک زمین مسکونی

224 متر زمین شهدای شرقی بین خیام و دانش

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
224 متر مربع
870,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ هفته پیش

خریدار

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
150 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

زمین مسکونی

گنبد رسالت ۲۲
زمین مسکونی برای فروش
330 متر مربع
560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

زمین مسکونی و یا کلنگی برای ساخت

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
150 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

زمین

گنبد فارس نشین
زمین مسکونی برای فروش
150 متر مربع
170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

زمین مسکونی

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
276 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

خریدار زمین

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
100 متر مربع
100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ ماه پیش