ثبت و یا تقاضا ملک

املاک زمین مسکونی

زمین بیمارستان پیامبر اعظم 84 متر

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
84 متر مربع
160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ هفته پیش

زمین مسکونی بفروش می رسد

گنبد گنبد روستایی قلند
زمین مسکونی برای فروش
112 متر مربع
135,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش

زمین تجاری کاکا

گنبد روستای کاکا
زمین مسکونی برای فروش
80 متر مربع
200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ١ ماه پیش