ثبت و یا تقاضا ملک

املاک زمین مسکونی

زمین در جاده مینودشت به مشهد

گنبد بر جاده
زمین مسکونی برای فروش
970 متر مربع
4,365,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ روز پیش

150 متر زمین شهرک فرمانداری

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
150 متر مربع
570,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ هفته پیش

305 متر زمین مدرس قائم

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
305 متر مربع
2,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ هفته پیش

150 متر زمین شهرک فرمانداری

گنبد
زمین مسکونی برای فروش
150 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ هفته پیش