ثبت و یا تقاضا ملک

املاک زمین مسکونی

زمین مسکونی بفروش می رسد

گنبد گنبد روستایی قلند
زمین مسکونی برای فروش
112 متر مربع
135,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ ماه پیش