ثبت و یا تقاضا ملک

املاک کشاورزی و باغ

فروش و یا معاوضه زمین کشاورزی با منزل

گنبد دوراهی کلاله
کشاورزی و باغ برای فروش
5000 متر مربع
200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٢ ماه پیش

متقاضی زمین کشاورزی آبی

گنبد
کشاورزی و باغ برای فروش
25000 متر مربع
400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات ٣ ماه پیش